Bilde av en satellitt Satellitter.no
Simplicatus

Om siden

Denne siden er laget av en gruppe på fem studenter ved NTNU i faget Eksperter i Team våren 2006. Rammen for oppgaven er Infotainment: Vitenskap, teknologi og formidling, og vi har i den forbindelse laget denne nettsiden hvor vi prøver å formidle satellitteknologi på en forståelig og interessevekkende måte. Vi går på forskjellige linjer på sivilingeniørstudiet, men samtidig har alle kunnskap og interesse innenfor satellittemaet.

Vi er:
Gruppe 1 Jørgen: Studerer teknisk kybernetikk og har ansvaret for temaene bruksområder og instrumenter.
Anne Charlotte: Studerer elektronikk og har ansvaret for kommunikasjonsdelen.
Håvard: Studerer datateknikk og er nettsideansvarlig.
Solveig: Er student på ingeniørvitenskap og IKT og har ansvaret for GPS og Galileo.
Elin: Studerer teknisk fysikk og har ansvaret for satellittbaner og oppskytning.

Tilbake til toppen


Referanser

Referanser vi har brukt, etter seksjon:

"Satellittbaner" og "Oppskytning"
• Gutteberg, Odd: Forelesninger i Radiokommunikasjon, NTNU, 2005
• Parker, Steve: Satellitter: Nu og i fremtiden, Belitha Press, London, 1998
• Stette, Gunnar: Forelesninger i fag TTT4145 Radiokommunikasjon, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU, 2004
• Stette, Gunnar: Romteknologi og satellitteknikk, NAROM AS, 2001
Norsk romsenter

"Jordobservasjon"
• Hanssen, Ramon F., Radar Interferometry. Data Interpretation and Error Analysis, Kluwer Academic Publishers, 2001
• Lillesand, Thomas M., Kiefer, Ralph W., Remote Sensing and Image Interpretation, Fourth edition, John Wiley & Sons, Inc., 2000
• Stette, Gunnar, Kort innføring i romteknologi, Forelesninger som del av faget FY 3020 Romteknologi ved NTNU, september 2005
http://www.ksat.no
http://www.eomd.esa.int/booklets/booklet_segment.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Remote_sensing
http://www.geo.utep.edu/pub/keller/AGuideforTeachers.html
http://www.globalsecurity.org/space/world/norway/earth.htm

"GPS/Galileo"
• Skogseth, Terje (red.): Grunnleggende landmåling, Universitetsforlaget AS, Oslo, 1998
ESA Navigation
Garmin
Peter H. Dana (1994)

"TV/Telefon"
http://www.esa.int
http://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_satellite
http://en.wikipedia.org/wiki/Intelsat
http://en.wikipedia.org/wiki/Inmarsat
http://en.wikipedia.org/wiki/Globalstar
http://en.wikipedia.org/wiki/Iridium_(satellite)

"Instrumenter"
• Hanssen, Ramon F., Radar Interferometry. Data Interpretation and Error Analysis, Kluwer Academic Publishers, 2001
• Rocca F., Prati C., Ferretti A., An Overview of SAR Interferometry, http://earth.esa.int/workshops/ers97/program-details/speeches/rocca-et-al/
http://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_Aperture_Radar

"Kommunikasjon"
• Gutteberg, Odd: Forelesninger i Radiokommunikasjon, NTNU, 2005
• Stette, Gunnar: Forelesninger i fag TTT4145 Radiokommunikasjon, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU, 2004
• Stette, Gunnar: Romteknologi og satellitteknikk, NAROM AS, 2001
• Samtaler med Odd Gutteberg

Tilbake til toppen

Logofoto: NASA/JPL-Caltech.