Bilde av en satellitt Satellitter.no
Simplicatus

TV/telefon

Kanskje du har et TV-apparat hjemme som er tilkoblet en parabolantenne? Da er du isåfall mottaker av signaler fra kommunikasjonssatellitter. I dag kretser det over 200 slike satellitter rundt jorda, de fleste i en høyde på ca. 36 000 km. Disse kalles geostasjonære satellitter og er spesielt godt egnet for telekommunikasjon, fordi de fra bakken ser ut til å stå helt stille. En stor fordel med dette er at en antenne som er stilt inn til å peke mot en geostasjonær satellitt ikke trenger å justeres for å peke riktig.

OTS
Orbital Test Satellite (OTS) (Illustrasjon: ESA)
Den første kommunikasjonssatellitten til den europeiske romfartsorganisasjonen ESA, Orbital Test Satellite (OTS), ble sendt opp i 1978 og ble brukt i hele 13 år for å teste ut stadig nye tjenester. The International Telecommunications Satellite Consortium (INTELSAT) var ute noe tidligere, i 1965, med sin Early Bird (Intelsat I) satellitt. Global dekning ble oppnådd allerede i 1969 med oppskytningen av Intelsat III. Intelsat er verdens største leverandør av telekommunikasjonstjenester via satellitt. En annen leverandør av slike tjenester er Inmarsat som har spesialisert seg på satellittelefoni og dataoverføring til avsidesliggende områder uten vanlig telefondekning.

Med utviklingen av mobiltelefon kom også ønsket om global dekning via håndholdte enheter. Dette skapte interesse for satellittkonstellasjoner i lave og midlere jordbaner. Fordelen med slike baner er at tidsforsinkelsen blir mindre og at effekten til senderantennen kan reduseres. Dette gjør at satellittene blir mindre og billigere, både å produsere og å sende opp. Dessuten kan små, håndholdte enheter kommunisere direkte med satellittene. På den annen side kreves det mange flere satellitter for å oppnå global dekning. Iridium og Globalstar er to slike satellittkonstellasjoner med henholdsvis 66 og 48 satellitter.

For mer om kommunikasjon se seksjonen Kommunikasjon.
Logofoto: NASA/JPL-Caltech.