Bilde av en satellitt Satellitter.no
Simplicatus

Utdanningsmuligheter

Dersom du ønsker å utdanne deg innenfor fagområder som utvikler og/eller bruker satellitteknologi har du flere muligheter både i Norge og utlandet. Her er en oversikt over utdanningstilbudene i Norge:

Videregående skole

For enklest mulig å komme inn på studieprogrammene nedenfor, anbefales det å velge fag på ved videregående skole som gir spesiell studiekompetanse (det vil si at en bør velge fordypning i matematikk og fysikk). Mange av studiene nedenfor krever dette. Ta kontakt med rådgiver på skolen din for å finne ut hvilke fag du må ha for å få spesiell studiekompetanse.

Ved Andøy Videregående Skole finnes en nasjonal linje for romfart VKII. Linjen bygger på VKI elektronikk.

NTNU

NTNU har ingen studieprogrammet som direkte er knyttet mot satellitter og romteknologi, men ved flere studieprogram kan en spesialisere seg innenfor ulike fagområder der satellitter inngår.

Sivilingeniørstudiet er et femårig mastergradsstudium som tilbys ved NTNU. En blir tatt opp som student ved en av 16 sivilingeniørprogrammer. Her er en liste over ulike programmer der en senere kan ta satellittrelaterte fag:

Ingeniørvitenskap og IKT
Ved denne linja kan en velge studieretningen geomatikk etter andre klasse. Da vil en lære om blant annet GPS, fjernanalyse og navigasjon.
Studieprogrammet.

Elektronikk
Etter andre klasse kan en velge studieprofilen signalbehandling og kommunikasjon. Da kan en videre i fjerde klasse velg radiokommunikasjon eller navigasjon og fjernmåling.
Studieprogrammet.

Fysikk og matematikk
Ved denne linjen kan en velge retningen teknisk fysikk etter andre klasse. Da har en blant annet mulighet for å velge fag som omhandler romteknologi og astrofysikk.
Studieprogrammet.

Kybernetikk
Etter tre år ved dette studieprogrammet kan du velge retningen reguleringsteknikk som omhandler blant annet navigasjon og fartøysstyring.
Studieprogrammet.

Kommunikasjonsteknologi
Ved NTNU kan en også velge fagene i romteknologi gjennom bachelor og master studiet i fysikk.
Studieprogrammet.

Dersom du ønsker å lese om mer om sivilingeniørstudiet ved NTNU finner du en generell oversikt på denne siden.

Høyskolen i Narvik

Høyskolen i Narvik tilbyr Bachelor ingeniørfag i romteknologi og master i romteknologi (sivilingeniør).
Studieprogrammet.

Universitetet i Oslo

Ved Universitetet i Oslo kan du velge bachelorprogrammet i Fysikk, Astronomi og Meteorologi.
Studieprogrammet.

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø tilbyr en sivilingeniørgrad i romfysikk. Studieprogrammet.
De har også et treårig bachelorprogram i fysikk. Studieprogrammet.

Diverse

Det finnes også en del konkurranser og kurs som omhandler romteknologi. En oversikt over disse finner du hos Norsk Romsenter.

Tilbake til toppen


Jobbmuligheter

Visste du at..?
I Norge arbeider ca. 2000 personer innenfor romrelaterte yrker.

Andøya rakettskytefelt
Andøy rakettskytefelt er verdens nordligste permanente oppskytningsbase for raketter. 40 mennesker har sitt daglige arbeid her. I tillegg samarbeider institusjonen med universiteter, høyskoler, institusjoner og organisasjoner over hele verden som deltar i prosjekter på Andøya. Alomar (Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research) har ansvaret for alle bakkeinstrumentene på Andøya. Her forsker team fra seks forskjellige nasjoner på atmosfæren.
www.rocketrange.no

Kongsberg Defence and Aerospace
Kongsberg Defence and Aerospace har 1480 ansatte i Norge og er ledende innen leveranser til Forsvaret. De består av fire underselskaper. To av disse er Kongsberg Spacetech, og Kongsbert Satellite Services. Kongsberg Spacetech er et ledende selskap innen leveranser til bakkestasjoner som mottar og tolker data fra jordobservasjonssatellitter. Kongsbert Satellite Services operer to bakkestasjoner, en i Tromsø og en på Svalbard. Plasseringen til stasjonene gjør at de brukes til å ta imot informasjon fra satellitter i polare baner
www.kongsberg.com

Telenor Satellite Broadcasting
Telenor Satellite Broadcasting driver blant annet en bakkestasjon i Nittedal og tilbyr førsteklasses tjenester innenfor satellittkommunikasjon. De eier og operer forskjellige satellitterr (blant annet Thor II og Thor III).
www.telenorsbc.com

Norspace i Horten
Norspace leverer elektroniske komponenter og utstyr til romindustrien.
www.norspace.no
Les intervju med Cecilie Berg som jobber for Norspace

AME
AME produserer silikonbaserte fotondetektorer. Siden 1989 har AME levert utstyr til diverse rombaserte prosjekter.
www.ame.no

Norsk Romsenter
Norsk Romsenter er et offentlig organ som ivaretar nasjonale interesser innenfor industri, forskning og anvendelser innen romfart.
www.romsenter.no
Les intervju med Pål Brekke som jobber for Norsk Romsenter

Diverse
Dersom du ønsker å lese mer om norsk industri innenfor romteknologi, finner du linker til andre bedrifter på denne siden: Norsk industriforum for romvirksomhet

Tilbake til toppen

Logofoto: NASA/JPL-Caltech.